Política de qualitatPolítica de qualitat

La finalitat de BELLÉS DIAGNOSTIC I INVESTIGACIÓ, S.L, és la de comercialitzar productes que satisfacin les expectatives i necessitats definides contractualment amb els nostres clients, així com els objectius i interessos propis de l'empresa conforme a les evolucions dels mercats, noves tècniques de producció i els interessos dels nostres clients, sobre la base de la rigurositat, requisits legals i reglamentaris i la serietat pròpies de l'organització.

El sistema implantat seguirà el compliment de la norma ISO 9001:2015.

Per a assolir-ho, BELLÉS DIAGNOSTIC I INVESTIGACIÓ, S.L, promociona la millora continuada i per a això té desenvolupat i implantat un sistema de qualitat on es defineixen tots els factors que afecten a la qualitat del nostre servei.

Els objectius puntuals en matèria de Qualitat són fixats i el seu compliment revisat mitjançant reunions de revisió del sistema de la qualitat que porta a terme l'adreça.

Amb l'objecte d'assegurar que aquesta política és entesa, implantada i mantinguda al dia per tots els components de l'organització, la direcció es compromet a la difusió a través de la intranet de l’empresa.

En definitiva, hem de “fer la qualitat“ i a la vegada transmetre-la. Hem de:

  • Treballar en equip.
  • Promoure la formació continuada per a tot el personal.
  • Millorar contínuament els processos i el servei prestat.
  • Centrar el nostre treball en la consecució de la satisfacció dels nostres clients.
  • Considerar la política de qualitat com el marc de referència per a la definició i revisió dels objectius.
  • Dur a la pràctica diària la *filosofia de fer “les coses bé a la primera” , perquè *responsabilizant-se cadascun de la gestió de la qualitat en l'execució del seu treball, s'aconsegueixi elevar els nivells tant de qualitat com de competitivitat de l'empresa.

Jordi Bellés Mateu
Tarragona, 5 d´abril de 2019

Bellés Diagnòstic i Investigació, S.L. Polígon Industrial Riuclar • C/del Coure, parc 143, nau 3
• Tel.: 977 553 260 Fax: 977 553 508 • Apt. de correus 1151, 4380 TARRAGONA
Disseny web Avellana Digital